Contact

Fius van Laar 06-27018136 Voorzitter
Mieke Pitlo 0318-472557 Secretaresse/Coördinator gastgezinnen
Ruud Geers 0318-471916 Penningmeester/PR
Marijn van Ledden 06-19220448 Coördinator gastgezinnen/Website
Esther Boogaard  nvt Coördinator activiteiten
Gea van der Molen 0318-470249 Coördinator activiteiten
? ? Coördinator activiteiten

Email Werkgroep

Voor uw giften     NL29 INGB 0004 5012 68     t.n.v. Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst.