Contact

Koos van Baalen 0318-552516 Voorzitter
Mieke Pitlo 0318-472557 Secretaresse/Coördinator gastgezinnen
Ruud Geers 0318-471916 Penningmeester/PR
Marijn van Ledden 06-19220448 Coördinator gastgezinnen/Website
Ina van Laar Coördinator activiteiten
Esther Boogaard Coördinator activiteiten
Gretha van Wolfswinkel 0318-471106 Coördinator activiteiten

Email Werkgroep

Voor uw giften     NL29 INGB 0004 5012 68     t.n.v. Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst.